Archief en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland

RK-Friesland

 

www.archiefrkfriesland.nl

De Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren
van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben
op het Rooms-Katholieke leven in Friesland.

Op de website wordt veel origineel materiaal getoond. Bijzonder daarbij is de collectie van meer dan 40.000 bidprentjes van Friese katholieken.