Wie Was Wie

wiewaswie

www.wiewaswie.nl

Wie Was Wie is de landelijke website om te zoeken in de genealogische gegevens van de rijks-, provinciale en gemeentelijke archieven in Nederland. De Friese gegevens in Wie Was Wie worden ontleend aan Alle Friezen, maar voor het zoeken naar ‘Friezen om Utens’ kunt u van deze site gebruik maken.

 

HisGis

HIsGis

www.hisgis.nl

HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Lees meer

Alle Friezen

www.allefriezen.nl

AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd en overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 19e eeuw tot midden jaren vijftig van de vorige eeuw. Lees meer

Tresoar

www.tresoar.nl

Iedereen die bezig is met historisch onderzoek in Friesland zal vroeg of laat bij TRESOAR in Leeuwarden terecht komen. Als regionaal historisch centrum beheert Tresoar archieven van overheid, instellingen, bedrijven en particulieren uit de hele provincie. Lees meer