Collectie Pieter Nieuwland

nieuwland

 

www.pnieuwland.nl

Pieter Nieuwland, voormalig medewerker van het Ryksargyf/Tresoar in Leeuwarden, verzamelde een groot aantal gegevens met betrekking tot de gemeente Tietjerksteradeel. 

Op zijn site vindt u onder andere een database met gegevens uit de Speciekohieren en uit het Nedergerecht (informatieboeken en hypotheekboeken). Daarnaast is er ook een uitgebreide genealogische database met inwoners van voornamelijk de huidige gemeente Tytsjerksteradiel beschikbaar.