Fries Archiefnet

www.friesarchiefnet.nl

Veel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke informatie in die archieven te vinden is. Het FriesArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet te presenteren.
Het FriesArchiefNet is een gezamenlijk project van de Provincie Fryslân, de Friese waterschappen en gemeenten en de drie archiefdiensten in de provincie.

Op de website staan titels en toegangen (inventarissen) van de bewaarde archieven. De inventarissen zijn in feite inhoudsopgaven van de archieven. Zo kunt u zien welke archiefstukken bewaard worden. Om die stukken te kunnen bekijken, moet u vooralsnog naar de desbetreffende archiefdiensten, gemeenten of waterschappen. Daarom staan er op de site ook adressen, contactpersonen en openingstijden van de archiefdiensten, gemeenten en waterschappen. Ook zijn er toegangen op sommige genealogische bronnen opgenomen.