Fries Fotoarchief

friesfotoarchief

 

www.friesfotoarchief.nl

Het Fries Fotoarchief is de beeldcollectie van Tresoar en bevat een kleine 80.000 afbeeldingen. In deze collectie vind je allerlei foto’s van Friese onderwerpen, zowel prentbriefkaarten als portret- en reportagefoto’s. Het beeldmateriaal is afkomstig uit overheidscollecties en particuliere collecties. Het Fries Fotoarchief is in 1998 door het Ryksargyf begonnen en is na de fusie tot Tresoar in 2002 door Tresoar voortgezet.