Fryske Rie foar Heraldyk

www.fryske-akademy.nl

Zoals de naam al weergeeft, is de Friese Raad voor de Heraldiek een raadgevende commissie. Op het gebied van wapens van de overheid, de provincie, de gemeenten, de waterschappen, de stads- en dorpswapens en de bestaande familiewapens geeft zij adviezen. Tenslotte adviseert de Raad over nieuwe wapens op allerhande gebied.
Overigens is de Raad actief op het gebied van vlaggen, het vlaggenprotocol, wimpels, banieren en standaards. Eén en ander moet verband hebben met de Friese landen.

p/a Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden, tel. 058 – 213 14 14