Genealogysk Wurkferbân

www.fryske-akademy.nl

Het lidmaatschap van het “Genealogysk Wurkferbân fan de Fryske Akademy” is gratis voor alle donateurs van de Fryske Akademy. Er worden tijdens het winterhalfjaar een zestal bijeenkomsten georganiseerd. Eén daarvan is ieder jaar gewijd aan de aanbieding van het door het Wurkferbân verzorgde “Genealogysk Jierboek”.

p/a Fryske Akademy, Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden, tel. 058 – 213 14 14