Historische Vereniging Noordoost-Friesland

www.hvnf.nl

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland richt zich op het doen van archiefonderzoek naar (familie-)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en de Dongeradelen (Noordoost Friesland). Omliggende gemeenten als Dantumadeel, Achtkarspelen, Kollumerland, Schiermonnikoog, Ameland en Ferwerderadeel hebben ook de aandacht, evenals het Groninger Westerkwartier.
De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd sinds 1986 in het kwartaalblad voor leden, De Sneuper, en sinds 1999 ook gedeeltelijk online.

Historische Vereniging Noordoost Friesland (voorheen Vereniging van Archiefonderzoekers), Postbus 369, 9100 AJ Dokkum