NGV, afdeling Friesland

www.ngvfriesland.nl

De NGV Afdeling Friesland is één van de meer dan dertig afdelingen van de Nederlandse Genealogische Vereniging. De afdeling is op 26 april 1971 te Leeuwarden opgericht en organiseert al veertig jaar activiteiten op het gebied van genealogie en regionale geschiedenis. Iedereen die in deze provincie woont óf “iets heeft” met de geschiedenis van de provincie en haar bewoners, kan kiezen voor het lidmaatschap van onze afdeling.

Dat kan door lid te worden van de Nederlandse Genealogische Vereniging
en daarbij aan te geven dat men lid wil zijn van de NGV Afdeling Friesland.
Is men al lid van de NGV in een andere afdeling, dan kan men voor een gering bedrag “bijkomend lid” worden van de NGV Afdeling Friesland.