Oudheidkundige Vereniging Barradeel

barradeel

 

www.oudbarradeel.nl

De Oudheidkundige Vereniging Barradeel zet zich in om de geschiedenis van deze vroegere gemeente te bewaren in de vorm van documenten, foto’s en verhalen. Deze website geeft u een indruk van het vroegere Barradeel.

Bij de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1984 is Barradeel verdeeld over de drie gemeenten Franekeradeel, Harlingen en het Bildt. Een groot deel is toentertijd samen met de stad Franeker toegevoegd aan Franekeradeel. Een klein deel in het zuidwesten met het dorp Wijnaldum is toegevoegd aan Harlingen en een klein deel in het noordoosten rondom het dorp Minnertsga bij Het Bildt. Na de gemeentelijke herindeling is de Oudheidkundige Vereniging Barradeel opgericht.