Stamboom Achtkarspelen

stamboomachtkarspelen

 

www.stamboomachtkarspelen.nl

Op deze internetsite van Martinus Jongsma vindt u beknopte kwartierstaten (5 generaties) van families uit het Fries-Groningse grensgebied, vooral uit de gemeente Achtkarspelen.

Veel gegevens zijn ontleend aan de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten Achtkarspelen, Smallingerland, Tietjerksteradeel/Tytsjerksteradiel, Opsterland, Dantumadeel, Kollumerland c.a. en Grootegast, de doop- trouw- en begraafboeken, informatie via het internet en andere bronnen. Jongsma kan daarbij putten uit zijn met hulp van anderen opgebouwde bestand met meer dan 1.000.000 personen.