Stichting FAF

www.stichtingfaf.nl

De stichting FAF is opgericht in 1983 met als doelen: het steunen van de Friese archieven in de ruimste zin des woords, het bevorderen van historisch en genealogisch onderzoek in de archieven in de provincie en het ordenen en vastleggen van de resultaten van historisch en genealogisch onderzoek in de archieven in de provincie en het publiceren daarvan.

Wat heeft de FAF in de afgelopen jaren verricht? Aanvankelijk leverden de medewerkers handgeschreven en vervolgens machinegeschreven klappers op. Al snel stapte het bureau van de FAF over op de computer. Op de eigen website vindt u een overzicht van de werkzaamheden van de FAF tot nu toe.

  • Doop-, Trouw-, en Begraafboeken
  • Nedergerechten
  • Memories van successie
  • Notarieel
  • Diaconie

Digitalisering
Sinds enige tijd is de stichting bezig met het digitaliseren (fotograferen) van de archieven van de Nedergerechten. Gezien de omvang van dit archief, ca. 6300 inventarisnummers, en de zorgvuldigheid waarmee dit moet gebeuren is dit een gigantische klus.

p/a Tresoar, Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden, tel. 058 – 789 0 789