Tresoar

www.tresoar.nl

Iedereen die bezig is met historisch onderzoek in Friesland zal vroeg of laat bij TRESOAR in Leeuwarden terecht komen. Als regionaal historisch centrum beheert Tresoar archieven van overheid, instellingen, bedrijven en particulieren uit de hele provincie.Het “Fries Historisch en Letterkundig Centrum” is op 1 september 2002 ontstaan uit de fusie van het Fries Letterkundig Museum en Documentatiecentrum, de Provinciale en Buma Bibliotheek en het Rijksarchief in Friesland. Op de internetpagina zijn een groot aantal mogelijkheden om (voor-)onderzoek te doen.

Boterhoek 1, Postbus 2637, 8901 AC Leeuwarden, tel. 058 – 789 0 789