Wûnseradiel / Wonseradeel

Douwe Meinderts Bonnema en Tjaart Egge Martens hebben alle informatie bijeengebracht over de gemeente Wûnseradiel /Wonseradeel die per 1 januari 2011 gefuseerd is met de gemeenten Bolsward, Sneek, Wymbritseradeel en Nijefurd tot de gemeente Súdwest Fryslân.

Uitgaande van de personele kohieren en speciekohieren en in combinatie met andere bronnen zoals de quotisatie van 1749, lidmatenlijsten, doop- trouw- en begraafboeken, weesboeken proberen we de bewoners van deze gemeente in voornamelijk de 18e eeuw in kaart te brengen. Met dit project van vele jaren zijn we nog steeds bezig, waardoor de site dan ook regelmatig aangevuld en gewijzigd wordt.

Om de mensen goed van elkaar te onderscheiden, zoals alle ‘Jans Jans’, ‘Siemen Siemens’ enz., geven we ze een uniek persoonsnummer. Met behulp van het genealogieprogramma Haza-21worden al deze mensen in hun onderlinge relaties verbonden.

De kaart biedt de mogelijkheid om de 29 plaatsen via een hotspot aan te klikken.

Lees meer op de internetsite